Megváltoztak az Art mozitermek nyilvántartásba vétel szabályai

2014. január 26. vasárnap | Írta: Forgács Balázs
Már tavaly és az azt megelőző években is voltak egyeztető fórumok, hogy az igényeknek megfelelő szabályok vonatkozzanak az art minősítésű mozitermekre, hiszen jól tudjuk, hogy kizárólag művészfilmekből kevés mozit lehet fenntartani nyereségesen, máshogyan pedig a kormány nem támogatja a digitális vetítőgép beszerzést. A 2014. január elsején hatályba lépett eredmény megdöbbenést keltett az üzemeltetőkben. Az újítás számos pontjában ugyan előrelépés tapasztalható, de vannak hátrányos megkülönböztetésű döntések is. Ennek a döntésnek a Magyar Közlönyben megjelent teljes dokumentumát tárjuk olvasóink elé.
Az emberi erőforrások minisztere 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelete az „art” mozivá minősítés feltételeiről A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. § (1) A mozgóképszakmai hatóság a mozi üzemeltetőjének kérelmére „art” minősítést az alábbi feltételeknek megfelelő mozinak vagy moziteremnek ad: a) a  mozi üzemeltetője a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a  továbbiakban: Mktv.) 28.  §-a szerint nyilvántartásba vett személy vagy szervezet; b) a  mozi vagy az „art”minősítést igénylő moziterem (a  továbbiakban: „art” terem) rendelkezik a  következő műszaki-technikai követelményekkel: ba) legalább 30 fő befogadására alkalmas egységes nézőtér, bb) a mozi és termei, valamint az „art” terem befogadóképességének megfelelő fűtés, hűtés és légcsere, bc) folyamatos vetítésre alkalmas legalább 1.3 K felbontású projektor vagy blue-ray lejátszó vagy legalább 2048×1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor és szerver vagy 35 mm-es vetítőgép, bd) legalább 3 méter átmérőjű és legalább 80 lux megvilágítású vetítővászon, be) „sztereo-surround” hangtechnika, valamint bf) az Mktv. 25/B. § (2) bekezdése szerinti adattartalomnak megfelelő napi internetes adatszolgáltatás; c) a mozi legfeljebb 5 moziteremmel rendelkezik; d) a  mozi vagy „art” terem nem a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.  § 3.  pontja szerinti bevásárlóközpontban működik; e) a  mozi negyedévente és „art” termenként legalább 80 − belépőjegyes − előadást hirdet meg nyilvánosan – az  elektronikus és a  nyomtatott médiában, illetve egyéb hirdetési felületen egymással érdemében megegyező tartalommal; valamint f) kizárólag „art” teremmel vagy termekkel működő mozi esetében a  mozi összes előadásainak, míg „art” teremmel vagy termekkel is rendelkező mozi esetében az „art” terem vagy termek előadásainak Budapesten legalább 60%-ában vagy vidéken legalább 50%-ában 14–22 órai kezdéssel olyan filmalkotást vetít, amely fa) „art” besorolású, fb) az Mktv. 2. §-a szerinti magyar, magyar részvételű vagy egyéb magyar részvételű, fc) a nemzeti filmvagyonba tartozó, fd) a  moziban megrendezésre kerülő, nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmnap, filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozó, fe) a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettől kölcsönzött, vagy ff) nemzetközileg elismert, a  mozgóképszakmai hatóság által közzétett jegyzékben meghatározott nemzetközi filmfesztivál verseny- vagy versenyen kívüli valamely programjában szerepel.  (2) Rövidfilmeket − ideértve a  kisjáték-, dokumentum-, animációs, tudományos ismeretterjesztő és kísérleti filmet  − tartalmazó összeállítás akkor tekinthető az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti előadásnak, ha időtartama legalább 60 perc.  (3) A  mozgóképszakmai hatóság az  (1)  bekezdés e) és f)  pontjában meghatározott feltételek alól indokolt esetben meghatározott időtartamra felmentést adhat. Felmentési oknak minősül különösen a  bejelentett műszaki ok, az  előre nem tervezhető felújítási munkálat, vagy ha a  mozi vagy „art” terem egyéb kulturális programnak ad helyszínt. 2. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 3. § (1) E  rendelet hatálybalépése nem érinti az  „art” mozik minősítésének és a  filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet alapján megszerzett „art” minősítést.  (2) Mentesül a  mozi vagy az „art” terem az  1.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontjaiban foglalt követelmény alól az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott azon időtartam alatt, mely alatt a támogatással fejleszteni kívánt mozit vagy „art” termet a fejlesztést követően „art” moziként vagy „art” minősítésű moziteremként kell működtetni. 4. § Hatályát veszti az „art” mozik minősítésének és a  filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet.  Balog Zoltán s. k.,  emberi erőforrások minisztere
Utoljára frissítve: 2017. március 08. szerda 10:05